Echt Ede!

Echt Ede!.
Als tentoonstellingsmaker werd ik gevraagd om een tentoonstelling over Ede Staal samen te stellen, door de Stichting Behoud Bibliotheek De Marne, in samenwerking met Biblionet Groningen. Na omvangrijke bezuinigingen op de gemeentelijke subsidie voor de bibliotheek, werkt de Stichting sinds eind 2015 samen met vrijwilligers, inwoners, maatschappelijke instellingen en anderen aan het behoud en de verbreding van de bibliotheekfunctie door het organiseren van culturele activiteiten en activiteiten van maatschappelijk belang.

De tentoonstelling werd gehouden in samenhang met het Ede Staal Muziekfestival, dat op 17 september in Leens plaatsvond.

Ede Staal is het boegbeeld van de in het Gronings gezongen muziek. Hij bezingt universele thema’s als het verlangen naar vroeger, de schoonheid van landschap en geboortestreek, en de vergankelijkheid van het bestaan. Zijn muziek, teksten en stem blijven veel mensen raken. De tentoonstelling Echt Ede! laat de bezoekers via uniek muziek-, film- en fotomateriaal en authentieke muziekinstrumenten en -apparatuur kennismaken met de artiest en de persoon. Er is een collectie boeken over hem aanwezig, die kunnen worden ingezien of uitgeleend. Bezoekers van de tentoonstelling worden uitgenodigd hun eigen ervaringen of verhalen via een Ede-herinneringsboom te delen met anderen. Voor de kinderen is er een Ede-ontdekkast en een wand met poëzieposters van kinderen, geïnspireerd op Ede’s werk.

De tentoonstelling is vormgegeven door mij en Maschinka Bosman, in samenwerking met kunstenaar Stephen Beale en grafisch ontwerper Bas Kelly.
Echt Ede! werd gesubsidieerd door de gemeente De Marne, nu het Hogeland en de Rabobank.

De tentoonstelling was geopend van 17 september 2016 tot mei 2017 te zien in de bibliotheek in Leens en in 2017 in klooster ter Apel.

De uitdaging van dit project was de ruimte: een oude bankluis in de bibliotheek, met zulke harde muren dat je er niet in kon boren. We daarom voor de oplossing gekozen om de borden op de muren te plakken. Een andere uitdaging was het werken en instrueren van de vele vrijwilligers die de tentoonstelling moesten begeleiden. Ook moesten zij de media aanzetten, en hierin instructies krijgen omdat digitale middelen voor de oudere vrijwilligers moeilijk te bedienen bleken te zijn. Maar door extra aandacht is dit toch gelukt. De bruikleen van het erfgoed van Ede eiste ook extra aandacht, omdat het eigendomsrecht door verschillende partijen betwist werd.