Fondsenwerving

Een aanvraag doen lijkt zo simpel. Maar hoe pak je dat aan? Er zijn zoveel keuzes die u moet maken.  Voordat je het weet begint je er niet aan – of doe je alles half.  Hoe vertel je het verhaal ? Welke middelen zet je daarvoor in?

Culturele instellingen en het onderwijs help ik bij het vinden van de juiste financiering. Ik kan alle informatie die nodig is voor een succesvolle aanvraag verzamelen en desgewenst het projectplan en de aanvraag verzorgen. Met duidelijke doelstellingen en heldere afspraken.

En gelukkig vind niet alleen ik educatie en cultuur heel belangrijk: het Rijk heeft vastgesteld dat alle leerlingen net als taal en rekenen op school kennis maken met erfgoed. Vanuit het Fonds van de Cultuurparticipatie wordt geld beschikbaar gesteld om projecten uit te kunnen voeren: dit is de regeling ‘Cultuureducatie met kwaliteit‘. Ik heb met succes hier diverse subsidies aangevraagd.

Projecten:

  • Voor Warenhuis Vanderveen, de viering van het 125 jarig jubileum in 2022, stelde ik onlangs zo’n project- en fondsenplan samen.
  • Kunstraad Groningen,  secretaris incidentenbudget, tevens organisatie en samenstelling van de website van de Kunstraad en de subsidiewijzer:  (2007);
  • Medewerker beleidsbureau Cultuur van de gemeente Groningen, toekenningen incidentele subsidies, expositie-presentatiebudget (2003);
  • Provinciale Adviesraad Beeldende Kunst (secretaris PABK), voorloper van de Kunstraad,  in opdracht van de gemeente Groningen, schrijven van adviezen t.a.v. de aanvragen van structurele subsidie (2003);
  • CMK Groningen, aanvragen van subsidie om lespakketten voor scholen en musea uit te kunnen voeren: ‘Cultuureducatie met kwaliteit‘.(2017-heden)

Kijk voor de aanpak bij werkwijze