Fondsenwerving

Een aanvraag doen lijkt zo simpel. Maar hoe pak je dat aan? Er zijn zoveel keuzes die u moet maken.  Voordat je het weet begint je er niet aan – of doe je alles half.  Hoe vertel je het verhaal ? Welke middelen zet je daarvoor in?

Culturele instellingen en het onderwijs help ik bij het vinden van de juiste financiering. Ik kan alle informatie die nodig is voor een succesvolle aanvraag verzamelen en  het projectplan en de aanvraag verzorgen. Met duidelijke doelstellingen en heldere afspraken.

Gelukkig vind niet alleen ik educatie en cultuur heel belangrijk. Educatie op school: het Rijk heeft vastgesteld dat alle leerlingen net als taal en rekenen op school kennis maken met erfgoed. Vanuit het Fonds van de Cultuurparticipatie wordt geld beschikbaar gesteld om projecten uit te kunnen voeren: dit is de regeling ‘Cultuureducatie met kwaliteit‘. Ik heb met succes hier diverse subsidies aangevraagd. Hiernaast heb ik projectplannen t.b.v. de aanvragen gemaakt. Ten slotte heb ik ervaring als secretaris van de Kustraad, die aanvragen beoordeelt.

Projecten:

Zie ook bij werkwijze