Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook wel “gegevens” genoemd) door eenmanszaak Merel Thomese, hierna te noemen “Merel Thomese”, en beschrijft welke persoonsgegevens zij verwerkt en hoe deze worden gebruikt.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Merel Thomese kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Merel Thomese.

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw bedrijfsnaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom Merel Thomese gegevens nodig heeft

Merel Thomese verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Merel Thomese uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitbrengen van een offerte, het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of in het kader van haar promotieactiviteiten.

Hoe lang Merel Thomese gegevens bewaart

Merel Thomese bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Gegevens verstrekken aan derden

Merel Thomese verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Merel Thomese . Zij zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Bescherming gegevens

Merel Thomese neemt de bescherming van uw gegevens serieus en treft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Merel Thomese verzamelde persoonsgegevens, neemt u dan contact op met Merel Thomese.