Erfgoedonderwijs op de basisschool in Kunstzone

Erfgoedonderwijs op de basisschool
Wie wat bewaart, heeft wat!
door: Paul Rooyackers 01-01-2009 in Kunstzone
Hebban olla vogala nestas bigunnan hinase hic ende thu? Is deze zin erfgoed? Of is het gewoon een zinnetje van een 11e eeuwse monnik geweest en is door het bewaren ervan een mythe ontstaan? De schrijvers van het boek Erfgoedonderwijs op de basisschool menen dat dit een puur bewijs is van erfgoed. En gelijk hebben ze.
Ons erfgoed is bijzonder uitgebreid. Dat wordt door dit boekje snel duidelijk. We zitten op een enorme berg schatten. Want wie wat bewaart, die heeft wat!
De titel doet voorts vermoeden dat het hier om een handboekje gaat dat specifiek voor het po bedoeld is. Dat is de strekking van het boek, echter de inhoud kan ook heel goed gebruikt worden voor lessen in de brugklas.
De uitgave is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Pedagogische Academie Groningen en de Stenden Hogeschool.
Dat laat zich zien in het boekje. Het heeft een hoog gehalte aan onderwijzerskwaliteiten.
Het boekje leest gemakkelijk weg en nodigt zeker uit tot nieuwe standpunten in de kwestie Erfgoed. Bijna iedere grote stad heeft tegenwoordig en commissie die zich druk maakt over het erfgoed, zowel in de vorm van musea als in de vorm van archieven, monumenten en objecten. Erfgoededucatie is booming business, lijkt het wel.
In het boekje komen een aantal lijnen bij elkaar: Wat betekent cultureel erfgoed precies en wat is het verschil met erfgoededucatie? Welke instellingen houden zich met beide aspecten bezig, met welk beleid? En hoe kan erfgoededucatie aansluiten in de reguliere lessen in het onderwijs.
In deel twee van het boek volgt een stappenplan hoe je als leerkracht te werk moet gaan en tot slot volgen er nog een aantal lessuggesties.

NBD|Biblion recensie
Het basisonderwijs heeft de wettelijke taak gekregen om erfgoed in het onderwijscurriculum op te nemen. In dit boekje wordt aangegeven hoe (aankomende) leerkrachten hier vorm aan kunnen geven, waarbij men vooral uitgaat van het idee dat het vakoverstijgend wordt aangeboden. In het eerste deel wordt ingegaan op de theoretische achtergronden (onder andere: wat is erfgoededucatie, hoe te geven in de verschillende bouwen, subsidieregelingen etc.) terwijl in het tweede deel de praktijk aan bod komt (in een stappenplan met onder andere lessuggesties, zowel in de klas als erbuiten). Het taalgebruik is toegankelijk en vooral toegespitst op (pabo)studenten (onder andere veel vragen, voorbeeldlessen, kijkwijzer). Het fraai uitgevoerde boekje bevat veel kleurenfoto’s en een literatuuropgave.
Mac Steenaart (NBD|Biblion recensie

Recensie over tentoonstelling Voortvarende vrouwen

Recensie over tentoonstelling Voortvarende vrouwen

Recensie over tentoonstelling Voortvarende vrouwen op site van Vereniging voor Zeegeschiedenis Voortvarende vrouwen, een nieuwe tentoonstelling in het Veenkoloniaal Museum Geplaatst op 14/11/2019 door jurleinenga Als het om zeelieden gaat, dan wordt vaak meteen aan mannen gedacht. In Noord-Nederland, waar de kustvaart de belangrijkste tak van zeevaart was, gingen echter ...
Interview over Dwaalvogel in CMK magazine

Interview over Dwaalvogel in CMK magazine

Bekijk het artikel over Dwaalvogel in het CMK magazine, april 2021. Klik op de afbeelding. Meer lezen? CMK magazine over cultuureducatie Dwaalvogel ...