Boek Alles is anders om me heen in de prijzen

Boek Alles is anders om me heen
Gemeente Hoogeveen / 20 oktober 2006
Hoogeveen genoemd en geroemd in canon van Nederland
Hoogeveen wordt genoemd in het rapport over de canon van Nederland, het overzicht van de historische ontwikkeling van Nederland. De kern van de canon van Nederland bestaat uit vijftig onderwerpen uit de Nederlandse cultuur en geschiedenis.

De canon was deze week veel in het nieuws. De canoncommissie, onder voorzitterschap van Frits van Oostrom, breekt in haar rapport een lans voor “een lokale canon als parallel project”. De canoncommissie schrijft: “Het liefst zag onze commissie voor elke Nederlandse gemeente een lokale canon voor het basisonderwijs ontworpen; een initiatief zoals in Hoogeveen zou men veel meer kinderen gunnen.”

Het rapport doelt hier op het boek ‘Alles is anders om me heen; een reis door de geschiedenis van Hoogeveen. Dit rijk geïllustreerde boek over de geschiedenis van Hoogeveen is vorig jaar in opdracht van de gemeente gemaakt, in samenwerking met een lokale klankbordgroep van leerkrachten, museum De 5000 Morgen, bibliotheek en Historische Kring.

Het boek bestaat uit omvat het verhaal van Cilie ‘de Nevelhekse’ en feiten over de Hoogeveense historie. Op elk van de bijna 70 pagina’s staan illustraties  van Marijke Klompmaker en foto’s.

Met het boek als basis zijn vorig jaar de Hoogeveense basisscholen begonnen met lessen over het cultureel erfgoed van Hoogeveen. Daar horen ook museumbezoek en een fotospeurtocht bij. Op diverse scholen worden specifieke wijk- of dorpsgebonden lespakketten ontwikkeld.

De uitgever is Hazewinkel Pers. Het boek is niet alleen interessant voor de basisscholen. Daarom ligt Alles is anders om me heen ook bij boekhandel PET en de bibliotheek

http://projecten.obhoogeveen.nl/allesisandersommeheen/indexalles.htm
In de prijzen, de canon en de film
Het boek en de bijbehorende projecten is in december 2006 in de prijzen gevallen van de Cultuur Primair Prijs van het ministerie van OCW. In oktober 2006 is het boek genoemd als voorbeeld voor andere gemeenten in niets minder dan het rapport over de Canon van Nederland. De goede samenwerking rondom het boek heeft ook geleid tot een plekje in het promotiefilmpje Samen maakt sterker: de Hoogeveense aanpak.