80-jarige oorlog in Noordhorn

Vriend of vijand

Tijdens het bezoek aan de molen Fortuna te Noordhorn bespreken de leerlingen de thema’s Vriend & Vijand en ‘perspectieven’. Hoe kijk je naar een ander, waarom zitten er altijd (minimaal) twee kanten aan een verhaal? Hoe gaat men daar nu, maar ook vroeger mee om?

De leerlingen onderzoeken de diverse standpunten. Daarbij maken zij kennis met de geschiedenis van de eigen omgeving, leren dat er meerdere standpunten zijn in een strijd en hoe zich daartoe te verhouden.

De leerlingen leren dat ze op verschillende manieren naar personen kunnen kijken naarmate ze meer weten;
Verdiepen zich in de keuzes die mensen maken in moeilijke tijden; leren inzien dat er meerdere perspectieven mogelijk zijn, en er niet altijd een winnaar of verliezer is.

Activiteiten in de school
Voorbereidende les: PowerPoint met informatie over vier perspectieven in de 80-jarige oorlog. De leerlingen gaan Emotienetwerken d.m.v. een vragenspel over vier perspectieven/rollen in de oorlog. Vragen zijn: wie is je vriend of vijand? Wat voel/denk/vind je van de persoon? Verandert wat je voelt/denkt/vindt als je meer weet?

Verwerkingsles: de leerlingen leren nadenken over de waarde van vrijheid voor henzelf en anderen. En het verschil zien tussen ‘oorlogje spelen’ en de realiteit van oorlog.

Activiteiten op locatie
Op de stelling vertelt de molenaar over het landschap en omstandigheden van de slag bij Noordhorn.

In de molen bekijken ze de voorwerpen uit de tijd van de 80-jarige oorlog. Eerst onderzoeken ze het voorwerp met hun zintuigen en daarna krijgen ze de feitelijke informatie. Verandert dit hun gevoel/mening? Ook krijgen ze opdrachten om verschillende perspectieven in de oorlog te onderzoeken en kijken ze naar hun eigen gedrag: hoe ze zelf omgaan met meningsverschillen, regels en vrijheid in hun eigen leven.

Dit project is voor scholen te boeken via Erfgoedpartners te Groningen.