Van rariteitenkabinet tot museum

Er was in MuzeeAquarium Delfzijl nog geen educatief aanbod op basisscholen gericht. Ik ben als ontwerper van cultuureducatie in Groningen gevraagd educatief materiaal te ontwerpen. Het onderwerp van dit lespakket is: Verzamelen voor groep 5/6 van het basisonderwijs. De kinderen leren meer over de taken van het museum: verzamelen, bewaren en tentoonstellen. We gaan in op hoe het museum is ontstaan, welke verzamelingen de basis zijn (o.a. van professor Blauw) , hoe het museum nu en vroeger dingen tentoonstelt en hoe zij zelf (zouden) verzamelen. Zij mogen zelf een voorwerp,  aan het museum toevoegen.

In het museum leren de kinderen alles over verzamelen en mogen ook een kijkje nemen in het depot.
Werkvormen/ activiteiten:
a) Speurtocht in groepjes in het museum
b) Kringgesprek in het depot en tekening maken van een kabinet

Afsluitende les op school:
Werkvormen/ activiteiten
a) Evalueren museumbezoek
b) Maken van kunstwerken en tentoonstelling
c) Mensen uitnodigen om de tentoonstelling te bezoeken
d) Vitrine inrichten in museum

Speurtocht museum:
Wie helpt de verstrooide professor Blauw zijn verzameling compleet te maken?  De kinderen krijgen een boekje mee met lege plekken en een stikkervel. De kinderen kunnen de professor helpen door de stikkers op de juiste plek te plakken.

Klik op de afbeelding om het boekje te bekijken.

Binnenkort is dit lespakket met excursie te boeken via: www.muzeeaquarium.nl
Ontwikkeld samen met Maschinka Bosman, leerkracht en ICC’er. Bas Kelly staat voor de illustraties en de grafische vormgeving.