Meester in de Middeleeuwen

Meester in de Middeleeuwen 

Meester in de Middeleeuwen is een lespakket over het cultureel erfgoed uit de middeleeuwen van Groningen. Gemaakt in opdracht van basisscholen in Bedum en Zuidwolde, voor de bovenbouw. Mocht je interesse hebben in regionale geschiedenis van de middeleeuwen? Het hele lespakket kan aangeschaft worden. Zeker voor scholen en instellingen die binnen de gebieden vallen kan het interessant zijn, maar we kunnen ook in opdracht andere Groninger gebieden toevoegen.

Opzet van het lespakket
Tijdens het project Meester in de Middeleeuwen maken leerlingen kennis met de regionale geschiedenis uit de late middeleeuwen (1100-1500).

Het lespakket bestaat uit:
* 2 inleidende lessen
*een excursie naar de kerk van Zuidwolde.
*een creatieve les
*het bordspel Meester in de Middeleeuwen.

• Inleidende les. Aan de hand van 2 powerpoints leren de leerlingen hoe de geschiedenis van de middeleeuwen zich voltrok in Stad en Ommelanden.
Informatie over de regionale geschiedenis is met name toegespitst op de plaatsen Aduard (gekoppeld aan thema geestelijkheid), Bedum (gekoppeld aan thema Walfridus), Groningen (gekoppeld aan thema handel), Middelstum (gekoppeld aan thema adel) en Zuidwolde (gekoppeld aan thema boerenleven). Met filmpje over het beeldhouwwerk m.b.t. Walfridus van beeldhouwer Gert Sennema,
• Excursie. Leerlingen gaan op excursie naar de kerk van Zuidwolde; één van de oudste kerken van Groningen. Hier wordt de groep in drieën gesplitst. Eén groep krijgt een rondleiding in de consistorie, de toren en mag bij het orgel kijken. De tweede groep leerlingen bekijken het kerkterrein en de kerk van buiten en de derde groep bekijkt de kerk van binnen. De kinderen komen door allerlei opdrachten van alles te weten over de kerk.
• Creatieve kalligrafeer les. Kinderen leren wat kalligraferen is, hoe het in de middeleeuwen werd gebruikt en ze gaan het zelf leren. Uiteindelijke doel is hun naam in mooie kalligrafeerletters te leren schrijven. Dit kunnen ze dan aan het eind van het project op hun verdiende oorkonde schrijven.
•  Met het bordpel ‘Meester in de Middeleeuwen’ kan elke deelnemer leerling, gezel of meester in de middeleeuwen worden. Het spel bestaat uit 5 speelborden/gebieden: Bedum, Zuidwolde, Groningen, Aduard en Middelstum. In elk gebied zijn 4 vakjes met icoontjes. Deze komen overeen met de vragenkaartjes. Doel van het spel is om zoveel mogelijk gebieden te veroveren. Dit doe je zoveel mogelijk vragen op de kaartjes over de middeleeuwen goed te beantwoorden. Aan het eind van het spel gaat het er dus om hoeveel punten je hebt verzameld.
Dit bepaalt of je leerling, gezel of meester in de middeleeuwen wordt. De behaalde punten houd je bij op de scorelijst. Kijk hier naar het  Instructie filmpje bordspel Meester in de Middeleeuwen 

Gemaakt door Merel Thomese en Maschinka Bosman i.s.m.  Bas Kelly (vormgeving). De illustraties zijn van Meinte Strikwerda