Delfsail Ahoi!

Het programma Delfsail Ahoi! is ontwikkeld in opdracht van Stichting DelfSail o.l.v. Mieke Wind samen met mij en Maschinka Bosman. De pilot is in voorjaar 2023, de start in 2024 tijdens het evenement DelfSail en het zal daarna jaarlijks aan scholen worden aangeboden. Dit programma is bestemd voor alle basisschoolleerlingen in de gemeente Eemsdelta.

Voor de groepen 1-4 is er een lijst met lessuggesties, linkjes en een PowerPoint met omgevingsfoto’s.
Voor groep 3-4 zijn er daarnaast twee werkbladen: Land in Zicht en Schip Ahoi!
De twee lespakketten voor de groepen 5-8 bestaan uit drie onderdelen: PowerPoints, werkboekje en de handleiding voor leerkrachten met uitleg en extra opdrachten.

Het lesprogramma betrekt kinderen niet alleen bij het evenement DelfSail, maar maakt ze ook warm voor het maritieme als een karakteristiek aspect van de gemeente Eemsdelta. Het programma DelfSail Ahoi! heeft aandacht voor zowel verleden, heden als toekomst.

Het programma bestaat ook uit een aanbod van activiteiten die zijn ontwikkeld door kunstenaars, verenigingen, bedrijven en instellingen uit de regio. Scholen kunnen zich opgeven voor een excursie, een gastles of een workshop boeken uit het aanbod. Het lesmateriaal vormt de basis voor de activiteiten en is zelfstandig door de leerkracht te behandelen.

voor actuele info ga naar de website van Delfsail https://delfsail.nl/nl/educatie-programma