Film De Schrikkelike en Seer Schaadelike Waatersvloed 1717

De Schrikkelike en Seer Schaadelike
Waaters-Vloed 1717

een filmimpressie

In die kerstnacht was er
een woest samenspel van de zee en de wind
uitmondend in een orkaan
en een zeer schadelijke en verschrikkelijke overstroming
de laatste en grootste in eeuwen in Groningen en Ommelanden
eentje waartegen de Oude Dijk niet bestand was:
de kerstvloed 1717

De film

De film verbeeldt wat er is gebeurd, in die rampzalige kerstnacht 300 jaar geleden: Kerstvloed 1717. Ook hoort u hier de ooggetuigenverslagen en ziet u sporen in het landschap.
In de begeleidende folder kunt u authentieke tijd getuigenissen bekijken: het rapport, het register, een pamflet, plattegronden en nog meer sporen in het landschap…

De Kerstvloed heeft aan meer dan 2200 Groningers het leven gekost, er zijn tienduizenden beesten bij omgekomen, hele dorpen zijn weggevaagd. Dit alles wordt met indringende filmbeelden aanschouwelijk gemaakt, we horen ooggetuigen die vertellen wat hen overkomen is, en zien authentiek materiaal (gravures, plattegronden, registers en rapporten), dat een indruk geeft van omvang en impact van de ramp. Het was de grootste en laatste overstroming in eeuwen in Groningen en de Ommelanden. Sindsdien zijn onze kusten versterkt en is Nederland één van de veiligste delta’s ter wereld.

Ik heb Sarah Stiles, gevraagd om samen met een film te maken,  in opdracht van Stichting Behoud Bibliotheek De Marne, met steun van de gemeente De Marne en Loket Leefbaarheid.
De trailer:

Kijk de hele film 

Bekijk de educatieve folder-kerstvloedA3 (1)

Van 22 december 2017 tot mei 2018 te zien geweest in de bibliotheek Leens. Ik heb gekozen voor een film, omdat je hierbij meer kunt inleven in de ramp en de sporen levendiger.

Living history landgoed Verhildersum

Hiernaast hebben we ook nog een living history theaterstuk georganiseerd op het terrein van en in samenwerking met landgoed Verhildersum georganiseerd. Het publiek werd per bus vervoerd naar de ingang en daar begon het schouwspel in het donker. Terwijl het publiek liep over het terrein werden zij verrast door de stormvloed en maakten zij de ramp zelf mee, werden geconfronteerd met slachtoffers en uiteindelijk werden zij gered.