Boeken

 • Boeken

  Ik zoek als erfgoedspecialist steeds weer naar een zinvol verhaal, vanuit het perspectief van de verteller én de toehoorder. Ogenschijnlijke saaie (regionale) geschiedenis maak ik boeiend en aantrekkelijk met levendige verhalen, getekende illustraties, strips en hoofdpersonen, waar lezers zich mee kunnen identificeren. In de pioniersfase (vanaf 2003) van erfgoededucatie, bedacht ik eigenzinnige concepten die erfgoed uit de eigen omgeving toegankelijk maakten voor scholen. Ook schreef ik de eerste lesboeken over erfgoededucatie voor docenten en PABO-studenten. Je zou je kunnen afvragen: is één verhaal niet genoeg? Maar dat is het duidelijk niet. Dan zouden alle schrijvers, waaronder ook mijn broer P.F Thomese niets meer maken. Zouden we dat missen? In onze…

 • Losser laat je niet los!

  in opdracht van Stichting Culturele Basisvorming en de Historische Kring Losser  maakte ik het boek: Losser laat je niet los! Op 12 juli 2012 werd het eerste exemplaar gepresenteerd op Erve Kraesgenberg door de wethouder van Cultuur de heer J. Hassink. Het boek wordt meegeven aan kinderen uit de gemeente Losser die de basisschool verlaten. Met projecten over steenfabriek De Werklust. Erve Kraesgenberg, de Staringgroeve en de Dorpsbleek is voor elke leeftijdsgroep een lesprogramma ontwikkeld. Maar er was nog een wens. Alle schoolverlaters een blijvende herinnering meegeven aan het einde van hun schooltijd op de basisschool. De Kindergids is een wegwijzer in de geschiedenis en langs culturele erfgoederen van de gemeente…

 • Vroeger bestaat nog

  In september 2011 is dit boek gepresenteerd en aangeboden aan de wethouder van onderwijs, Mariet Thalens en de wethouder van cultuur, Henk Jumelet. In dit boek wordt de geschiedenis beschreven aan de hand van een raamvertelling met als hoofdpersonen Sanne en Victor, die een vlinder achterna reizen, terug in de tijd. Dit boek is geillustreerd door Marijke Klompmaker. Bij het boek, dat de basis vormt voor de doorgaande leerlijn erfgoededucatie van het primair onderwijs in de gemeente Emmen, zijn lesbrieven samengesteld en het is opgenomen in het Cultuurmenu groep 6,7,8.. Ik heb het concept gemaakt en het boek geschreven in opdracht van de bibliotheek Emmen  in samenwerking met Fietje en…

 • Erfgoedonderwijs op de basisschool

  Het basisonderwijs heeft de wettelijke taak gekregen om erfgoed in het onderwijscurriculum op te nemen. In ‘Erfgoedonderwijs op de basisschool’ wordt aangegeven hoe (aankomende) leerkrachten hier vorm aan kunnen geven, waarbij men vooral uitgaat van het idee dat het vakoverstijgend wordt aangeboden. Er zijn allerlei bekende obstakels – gebrek aan tijd, geld, personeel, deskundigheid, ruimte en materiaal – die basisscholen ervan weerhouden om kunst en cultuur een vaste plek in hun onderwijs te geven. Erfgoed vakoverstijgend aanbieden en goede samenwerking zijn een oplossing. Het is een studieboek voor de PABO  en de opleiding tot ICC’ er, maar kan ook door leerkrachten worden gebruikt en ontwerpers van erfgoed- en cultuureducatie. Inhoud…

 • Kerstvloed van 1717

  Projectbureau Erfgoededucatie te Groningen, tekst verhaal Martje. Ik schreef het fictieve verhaal binnen het lespakket De kerstvloed van 1717. Opdrachtgever: Bureau Erfgoededucatie . Het verhaal is op cd ingesproken door Eric Van Dort en geïllustreerd door Miriam Beijer. Het project De kerstvloed van 1717 gaat over de overstroming in Pieterburen, waarbij grote delen van de dijken van de Groninger kust zijn weggeslagen, beschreven vanuit het perspectief van een verzonnen leeftijdsgenootje Martje.

 • Alles is anders om me heen

  ‘Alles is anders om me heen; een reis door de geschiedenis van Hoogeveen’. 2006 Het boek was in 2004 het eerste erfgoedboek over de eigen omgeving voor de basisschool. Ik had geen voorbeeld voor het boek en was pionier. Ik verzon het concept om de stof leuker te maken met een fictief verhaal en illustraties van een kinderboek tekenaar om kinderen te kunnen boeien. Erfgoededucatie stond toen nog in de kinderschoenen. Het boek leert niet alleen wat er er nog aan erfgoed bewaard is gebleven, het is bovenal een levendig verhaal over Johan die de nevelhekse Cilie in het verleden achtervolgt. Hij verbaast zich over scheepsjagers, turfschippers en pannenkoekeneters. Dit…

 • Het tastbare verleden

  Opdrachtgever Erfgoedpartners Groningen: Het tastbare verleden, 2003 Een handleiding voor het geven van erfgoedlessen door Pabostudenten in Groningen. De opdracht was de bestaande handleiding voor het schoolmuseumproject erfgoedbreed, toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor de studenten. Erfgoededucatie was toen net in opkomst en er bestond nog geen lesmateriaal. Ik maakte alle stappen overzichtelijk en het is een praktische handleiding geworden en fraai vorm gegeven! Later kreeg ik de opdracht van Erfgoedpartners om deze handleiding landelijk te maken voor alle PABO’s. Dit is het boek Erfgoedonderwijs op de basisschool geworden. Het eerste landelijke lesboek over erfgoededucatie. Vormgeving:  Dineke Buist